Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.10.2016 Zapytanie ofertowe na organizację usługi hotelowo-gastronomicznej, wynajem sal szkoleniowych oraz przewozu dla pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1624/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie dwudniowych szkoleń dla trzech grup pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1623/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1622/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia p.o. dyrektora Krajeńskiego Parku Krajobrazowego na likwidację zużytego mienia Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1621/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu zużytego mienia Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1620/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1619/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie akceptacji założeń przedsięwzięcia Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1618/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie akceptacji założeń przedsięwzięcia Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1617/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Montaż napędu do automatycznego otwierania bramy wjazdowej” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1616/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.10.2016 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1615/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1614/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla spójnego ciągu komunikacyjnego: Brodnica (ul. Tatrzańska, ul. Rataja) – Gmina Brodnica (Kruszynki) – Gmina Bobrowo (Kruszyny Szlacheckie, Anielewo) – Gmina Zbiczno (Foluszek, Zbiczno) Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1613/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Kresowej w Toruniu / ul. Toruńskiej w Grębocinie na odcinku od drogi krajowej nr 15 do ul. Iławskiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1612/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1611/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2016 r. w sprawie przekazania projektu „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” Ministrowi Środowiska Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.10.2016 Karta informacyjna 377/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.10.2016 Karta informacyjna 376/2016 Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w Konstancinie-Jeziorna w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie obiektów budowlanych – kanałów kablowych projektowanych na działkach nr 200/22 i 284/27 obręb ewid. 0007 Murowaniec, na terenie stacji elektroenergetycznej 400(220)/110 kV Bydgoszcz Zachód; wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych i wód drenażowych pochodzących z terenu stacji elektroenergetycznej 400(220)/110 kV Bydgoszcz Zachód do rowu melioracyjnego (ziemi) wylotem zlokalizowanym na działce nr 262/9 obręb ewid. 0007 Murowaniec; wygaszenie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.11.2012 r., znak: ŚG-IV.7322.52.2012.AB. Szczegóły
« 1 2 558 559 560 561 562 831 832 »