Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.02.2016 Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2016 Karta informacyjna 7/2016 Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Ochrona Gruntów Rolnych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2016 Karta informacyjna 6/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2016 Karta informacyjna 5/2016 Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Informacja Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Informacja Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2016 Karta informacyjna 4/2016 Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Informacja Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 12.02.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Uwagi do oferty z dnia 9 lutego 2016 r. złożonej przez Specjalistyczną Pomoc Rodzinom „Nadzieja”. Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Uwagi do oferty z dnia 9 lutego 2016 r. złożonej przez Specjalistyczną Pomoc Rodzinom „Nadzieja” Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Kluby Radnych Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Uwagi do oferty z dnia 8 lutego 2016 r. złożonej przez Stowarzyszenie Wolontariuszy Razem w Toruniu Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Wybory samorządowe w 2014 r. Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zaświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem opłat za korzystanie ze środowiska. Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Bezpieczeństwo Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy (miasta) na prawach powiatu, z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu oraz nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Szczegóły
« 1 2 559 560 561 562 563 686 687 »