Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji. Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Statut Województwa Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów. Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Komisje Sejmiku Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zbierania i/lub przetwarzania odpadów. Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentacje geologiczne (dokumentacje złoża kopaliny, dokumentacje geologiczne, dokumentacje hydrogeologiczne, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dodatki do powyższych dokumentacji). Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych. Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Radni Województwa Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych. Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Prezydium Sejmiku Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie zezwolenia na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie opinii na temat projektów powiatowych programów ochrony środowiska. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wyrażenie zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Sprawozdania zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.02.2016 Wydawanie decyzji o zaszeregowanie / potwierdzenie zaszeregowania / zmianę zaszeregowania obiektów hotelarskich do określonego rodzaju i kategorii Szczegóły
« 1 2 560 561 562 563 564 686 687 »