Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.06.2016 Informacja publiczna o przyjęciu dokumentu pn.”Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie”. Szczegóły
Akty prawne 03.06.2016 ZARZĄDZENIE NR 38 /2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 03.06.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.06.2016 Karta informacyjna 115/2016 Szczegóły
Artykuł 02.06.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Sławomira Krysztofiak, ARGENTCHEM w Bydgoszczy, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z zakładu ARGENTCHEM do urządzeń kanalizacyjnych Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A. w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 02.06.2016 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie Szczegóły
Artykuł 02.06.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE nr OR-VII-O.130.6.2016 na zakup oraz wdrożenie systemu ochrony poczty elektronicznej antyspam Szczegóły
Artykuł 01.06.2016 Komisja Sportu i Turystyki – 13.06.2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.06.2016 Karta informacyjna 153/2016 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 01.06.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.06.2016 Karta informacyjna 147/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.06.2016 Karta informacyjna 152/2016 Szczegóły
Artykuł 01.06.2016 Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 15.06.2016 Szczegóły
Akty prawne 01.06.2016 uchwała Nr XX/373/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Świeciu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 01.06.2016 uchwała Nr XX/372/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Żninie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 01.06.2016 uchwała Nr XX/371/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmian Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 31.05.2016 uchwała Nr 20/649/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie przekazania do konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” Szczegóły
Akty prawne 31.05.2016 uchwała Nr 20/648/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu pracy komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 31.05.2016 uchwała Nr 20/647/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 31.05.2016 uchwała Nr 20/646/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na 2016 rok Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
« 1 2 579 580 581 582 583 770 771 »