Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.10.2016 uchwała Nr 40/1581/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania „Programu ochrony środowiska dla powiatu inowrocławskiego” Szczegóły
Akty prawne 20.10.2016 uchwała Nr 40/1580/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania „Programu ochrony środowiska dla powiatu tucholskiego na lata 2016-2020” Szczegóły
Akty prawne 20.10.2016 uchwała Nr 40/1579/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2016-2031” Szczegóły
Akty prawne 20.10.2016 uchwała Nr 40/1578/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 od Bierzgłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 553) Szczegóły
Akty prawne 20.10.2016 uchwała Nr 39/1577/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Infrastruktura w zakresie opieki szpitalnej – szpitale wojewódzkie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 20.10.2016 uchwała Nr 39/1576/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Infrastruktura w zakresie opieki szpitalnej – szpitale powiatowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 20.10.2016 Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku Szczegóły
Artykuł 20.10.2016 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016 Szczegóły
Akty prawne 20.10.2016 uchwała Nr 39/1575/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-024/16) Szczegóły
Artykuł 19.10.2016 Zapytanie ofertowe dotyczące druku wraz z przygotowaniem do druku publikacji pokonferencyjnej pod tytułem „Nowe wyzwania dla ewaluacji programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2016 Karta informacyjna 371/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2016 Karta informacyjna 370/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2016 Karta informacyjna 369/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2016 Karta informacyjna 368/2016 Szczegóły
Akty prawne 19.10.2016 ZARZĄDZENIE Nr 61/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w IV Wojewódzkim Konkursie Astronomicznym dla uczniów szkół województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 19.10.2016 ZARZĄDZENIE Nr 60/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w I Wojewódzkim Konkursie dla nauczycieli „Opisz! Nagraj! Wygraj! Tablice interaktywne w nowoczesnej szkole” Szczegóły
Artykuł 18.10.2016 Kujawsko-pomorski plan spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską Szczegóły
Artykuł 17.10.2016 Stypendia Sportowe za osiągnięte wyniki w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 17.10.2016 uchwała Nr 39/1574/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, schemat: Wsparcie na rzecz rozwoju usług społecznych poprzez realizację projektów zwiększających dostępność do tych usług na obszarze realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 17.10.2016 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 24.10.2016 Szczegóły
« 1 2 581 582 583 584 585 850 851 »