Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.10.2016 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 24.10.2016 Szczegóły
Akty prawne 17.10.2016 uchwała Nr 39/1573/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, schemat: kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 17.10.2016 uchwała Nr 39/1572/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT, schemat: Wsparcie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację projektów w zakresie włączenia i integracji społecznej na obszarze realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 17.10.2016 uchwała Nr 39/1571/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 17.10.2016 Informacja o wydanej decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.36.2014.AK – pozwoleniu zintegrowanym – udzielonym dla „KOM-ROL” Kobylniki Spółka z o.o. na eksploatację instalacji służącej do chowu trzody chlewnej – Fermy Trzody Chlewnej zlokalizowanej w miejscowości Szarlej, gmina Kruszwica, powiat inowrocławski. Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 uchwała Nr 39/1570/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 uchwała Nr 39/1569/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Artykuł 14.10.2016 Informacja o zamówieniu publicznym dla zadania pn.: Usługa świadczenia serwisu i bieżącej konserwacji oprogramowania aplikacyjnego systemu KSAT2000i oraz wdrożenie nowego submodułu i aktualizacja środowiska wraz z rozszerzeniem algorytmu Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 uchwała Nr 39/1568/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 uchwała Nr 39/1567/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 uchwała Nr 39/1566/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 uchwała Nr 39/1565/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 uchwała Nr 39/1564/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 uchwała Nr 39/1563/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 uchwała Nr 39/1562/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 uchwała Nr 39/1561/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 uchwała Nr 39/1560/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 uchwała Nr 39/1559/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 14.10.2016 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW PROMOCJI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH W DEPARTAMENCIE PROMOCJI – 26/2016 Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 uchwała Nr 39/1558/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia limitów środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy Szczegóły
« 1 2 604 605 606 607 608 872 873 »