Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.06.2016 uchwała Nr 22/780/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia w przedmiocie udzielenia dotacji celowych na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2016 roku dla spółek wodnych Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała NR XXII/381/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Waganiec Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała NR XXII/380/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała NR XXII/379/16 Sejmiku Województwa Kujawsko_pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała Nr 22/779/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała Nr 22/778/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2016-2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała Nr 22/777/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Szczegóły
Artykuł 23.06.2016 Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała Nr 22/776/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Nidzickiej w Niwach, gmina Osielsko Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała Nr 22/775/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Żurawinowej w Niemczu, gmina Osielsko Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała Nr XXII/378/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ulicy Andrzeja Szwalbego 4 Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała Nr 22/774/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Panczenistów w Niemczu, gmina Osielsko Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała Nr XXII/377/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy Warszawskiej 11 Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała Nr 22/773/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Kopernika w Niemczu, gmina Osielsko Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała Nr 22/772/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Słonecznej w miejscowości Osielsko Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała Nr 22/771/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Polnej w Żołędowie, gmina Osielsko Szczegóły
Artykuł 23.06.2016 Pismo Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie jednolitego pliku kontrolnego (JPK) oraz przekazywania w formie elektronicznej rejestru VAT Szczegóły
Artykuł 23.06.2016 Uchwała Nr 25/900/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wytycznych do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała Nr 25/900/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wytycznych do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała Nr 25/899/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016 Szczegóły
« 1 2 604 605 606 607 608 807 808 »