Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 05.05.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.05.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.05.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.05.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.05.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.05.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Petycja OR-II-P.1510.2.5.2016 Centrum Zrównoważonego Transportu Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 16.05.2016 Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 19.05.2016 Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Komisja Sportu i Turystyki – 16.05.2016 Szczegóły
Akty prawne 05.05.2016 ZARZĄDZENIE NR 30/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. analizy pozyskiwania dofinansowania przez Miasto Bydgoszcz i Gminę Miasto Toruń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 05.05.2016 ZARZĄDZENIE NR 28/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły
Akty prawne 05.05.2016 ZARZĄDZENIE NR 27/16 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru wykonawcy w zakresie części I (Pakiet A), części II (Pakiet B) oraz unieważnienia w zakresie części IV (Pakiet D) – postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z podziałem na części Szczegóły
Akty prawne 05.05.2016 ZARZĄDZENIE NR 21/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej ds. rozwoju Szlaku św. Jakuba w województwie kujawsko-pomorskim Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.05.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.05.2016 Karta informacyjna 113/2016 Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Program ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XIX/349/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. (Załącznik nr 1), wraz z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 (Załącznik nr 2) i podsumowaniem wynikającym z art. 55 ust. 3 (Załącznik nr 3) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 r. poz. 353). Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie pt.: „Projekt robót geologicznych dla uzupełnienia rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz – granica woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 6: od węzła Szubin (z węzłem) do węzła Jaroszewo (z węzłem)”. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.05.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.05.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
« 1 2 632 633 634 635 636 807 808 »