Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2016 Karta Informacyjna 281/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2016 Karta Informacyjna 280/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2016 Karta Informacyjna 279/2016 Szczegóły
Artykuł 16.08.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne napowietrznej linii energetycznej 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina. Szczegóły
Artykuł 16.08.2016 Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 25.08.2016 Szczegóły
Artykuł 16.08.2016 Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – 22.08.2016 Szczegóły
Artykuł 16.08.2016 Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa – 22.08.2016 Szczegóły
Artykuł 16.08.2016 Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 22.08.2016 Szczegóły
Artykuł 16.08.2016 Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 25.08.2016 Szczegóły
Artykuł 16.08.2016 Komisja Sportu i Turystyki – 22.08.2016 Szczegóły
Artykuł 16.08.2016 Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 25.08.2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.08.2016 Karta Informacyjna 278/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.08.2016 Karta Informacyjna 276/2016 Szczegóły
Artykuł 12.08.2016 Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 11.08.2016 r., znak: ŚG-I-W.7322.91.2016 dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w ramach realizacji inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 7: „Jaroszewo (bez węzła) – granica województwa, o długości około 25,1 km” Szczegóły
Artykuł 12.08.2016 Informacja publiczna o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2016 roku, znak ŚG.IV.7222.14.2015.AMK – tj. o pozwoleniu zintegrowanym wydanym dla CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław, w związku z eksploatacją Instalacji do produkcji sody i produktów sodopochodnych wraz z instalacjami towarzyszącymi: Instalacją do produkcji soli i Instalacją kolei linowo–towarowej do transportu kamienia wapiennego oraz dla Instalacji do składowania odpadów, składowiska odpadów nietechnologicznych (staw nr 9) i składowiska odpadów z czyszczenia obiektów technologicznych (stawy nr 18a i 18b) zlokalizowanych w Janikowie przy ul. Przemysłowej 30, na terenie Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.08.2016 Karta Informacyjna 265/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.08.2016 Karta Informacyjna 274/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.08.2016 Karta Informacyjna 273/2016 Szczegóły
Artykuł 11.08.2016 Petycja OR-II-P.1431.2.8.2016 Szczegóły
Akty prawne 11.08.2016 uchwała Nr 30/1162/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu, Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat: Wsparcie doradcze przedsiębiorstw akademickich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-033/16) Szczegóły
« 1 2 633 634 635 636 637 867 868 »