Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.11.2016 Uchwała NR XXV/460/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustanowienia wzoru logo Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 Uchwała NR XXV/459/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Cekcyn Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 Uchwała NR XXV/458/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Fabianki Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 Uchwała NR XXV/457/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 Uchwała NR XXV/456/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bydgoszcz Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 Uchwała NR XXV/455/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Wieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 Uchwała NR XXV/454/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wielka Nieszawka Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 Uchwała NR XXV/453/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Koronowo Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 Uchwała NR XXV/452/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jeżewo Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 Uchwała NR XXV/451/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie likwidacji Filii w Brodnicy Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 uchwała Nr 41/1642/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 Uchwała NR XXV/450/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Żnin Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 Uchwała NR XXV/449/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 uchwała Nr 41/1641/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, schemat: Imprezy kulturalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 Uchwała NR XXV/448/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 uchwała Nr 41/1640/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy, schemat: wały przeciwpowodziowe Szczegóły
Artykuł 03.11.2016 porządek obrad XXVI – nadzwyczajnej sesji Sejmiku WK-P – 8 listopada 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 uchwała Nr 41/1639/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 uchwała Nr 41/1638/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.11.2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa oraz wojewódzkich osób prawnych Szczegóły
« 1 2 676 677 678 679 680 951 952 »