Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.06.2016 uchwała Nr 21/697/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 95/II/2.6/2013 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.06.2016 Karta informacyjna 163/2016 Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Rozstrzygnięcie Konkursu nr 23/2016 Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 porządek obrad XXII sesji Sejmiku WK-P – 20 czerwca 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 13.06.2016 ZARZĄDZENIE NR 42/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia „Zasad zgłaszania, identyfikacji, przygotowania i monitorowania projektów własnych WK-P oraz projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej” Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 20.06.2016 Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 20.06.2016 Szczegóły
Akty prawne 10.06.2016 ZARZĄDZENIE NR 41/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 czerwca 2016 r w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku ” Szczegóły
Artykuł 10.06.2016 Komisja Edukacji i Nauki – 13.06.2016 Szczegóły
Artykuł 10.06.2016 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 13.06.2016 Szczegóły
Artykuł 10.06.2016 Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 16.06.2016 Szczegóły
Artykuł 10.06.2016 Komisja Budżetu i Finansów – 15.06.2016 Szczegóły
Artykuł 10.06.2016 Zapytanie ofertowe – Wykonanie dokumentacji projektowej Szczegóły
Akty prawne 10.06.2016 ZARZĄDZENIE NR 40/16 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru wykonawcy w zakresie części I (Pakiet A) i części II (Pakiet B) – postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z podziałem na części Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.06.2016 Karta informacyjna 162/2016 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 09.06.2016 Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. informatyki i ochrony danych osobowych Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 09.06.2016 Konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu ul. Dąbrowskiego 4 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 09.06.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 09.06.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Artykuł 09.06.2016 Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – 13.06.2016 Szczegóły
« 1 2 677 678 679 680 681 873 874 »