Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2016 Karta informacyjna 4/2016 Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Informacja Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 12.02.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Uwagi do oferty z dnia 9 lutego 2016 r. złożonej przez Specjalistyczną Pomoc Rodzinom „Nadzieja”. Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Uwagi do oferty z dnia 9 lutego 2016 r. złożonej przez Specjalistyczną Pomoc Rodzinom „Nadzieja” Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Kluby Radnych V kadencji (2014-2018) Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Uwagi do oferty z dnia 8 lutego 2016 r. złożonej przez Stowarzyszenie Wolontariuszy Razem w Toruniu Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Wybory samorządowe w 2014 r. Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zaświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem opłat za korzystanie ze środowiska. Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Bezpieczeństwo Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy (miasta) na prawach powiatu, z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu oraz nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji. Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Statut Województwa Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów. Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Komisje Sejmiku Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zbierania i/lub przetwarzania odpadów. Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
« 1 2 680 681 682 683 684 807 808 »