Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.02.2016 uchwała Nr 4/65/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 17.02.2016 uchwała Nr 4/64/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania pn. „Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanych słupów linii 400 kV Jasiniec-Pątnów; odcinek linii: woj. kujawsko-pomorskie”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 51/2016 Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 50/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 49/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 48/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 47/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 46/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 45/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 44/2016 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 uchwała Nr 4/63/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 43/2016 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 uchwała Nr 4/62/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 42/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 41/2016 Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 System rejestracji produktów regionalnych w Unii Europejskiej Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 uchwała Nr 4/61/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji za II półrocze 2015 r. na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 40/2016 Szczegóły
« 1 2 719 720 721 722 723 850 851 »