Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.09.2016 uchwała Nr 33/1313/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 16.09.2016 uchwała Nr 33/1312/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.04.01.02-IZ.00-04-059/16) Szczegóły
Artykuł 16.09.2016 Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Szczegóły
Akty prawne 16.09.2016 uchwała Nr 33/1311/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.09.2016 uchwała Nr 33/1310/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 16.09.2016 Informacja publiczna Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.09.2016 Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w 2016 roku Szczegóły
Artykuł 16.09.2016 Informacje nieudostepnione w BIP Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.09.2016 Karta Informacyjna 311/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.09.2016 Karta Informacyjna 310/2016 Szczegóły
Artykuł 15.09.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania „Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, zad. IV, gm. Gruta, Grudziądz, Rogóźno i Nowe, woj. kujawsko-pomorskie”. Szczegóły
Artykuł 15.09.2016 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Załącznik do uchwały Nr 35/1436/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. Szczegóły
Artykuł 15.09.2016 Oferta Szczegóły
Artykuł 15.09.2016 Komisja Budżetu i Finansów – 22.09.2016 Szczegóły
Artykuł 15.09.2016 Komisja Rewizyjna – 22.09.2016 Szczegóły
Artykuł 15.09.2016 Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – 20.09.2016 Szczegóły
Artykuł 15.09.2016 Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 20.09.2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.09.2016 Karta Informacyjna 309/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.09.2016 Karta Informacyjna 308/2016 Szczegóły
Artykuł 13.09.2016 Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 21.09.2016 Szczegóły
« 1 2 779 780 781 782 783 1 025 1 026 »