Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 18.02.2016 Ulgi w płatnościach należności i opłat rocznych naliczonych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.02.2016 Przeznaczenie gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa na cele nieleśne Szczegóły
Akty prawne 18.02.2016 uchwała Nr 5/99/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 18.02.2016 uchwała Nr 5/97/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Ceramicznej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 18.02.2016 uchwała Nr 5/96/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Witkowskiego w Toruniu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.02.2016 Przeznaczenie gruntów rolnych klas I-III oraz gruntów leśnych Skarbu Państwa na cele nierolnicze i nieleśne Szczegóły
Akty prawne 18.02.2016 uchwała Nr 5/95/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie połączenia ul. Różanej z drogą powiatową w Występie, gmina Nakło nad Notecią Szczegóły
Akty prawne 18.02.2016 uchwała Nr 5/94/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej – dojazd do sali widowiskowo-sportowej w Mroczy na dz. nr 419, 420, 422/1, 421, 428, 424/4 obręb Mrocza 0001 Szczegóły
Akty prawne 18.02.2016 uchwała Nr 5/93/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji polegającej na budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec – Pątnów stanowiącej część zadania pn. Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Druk dyspozycji uruchomienia środków finansowych Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Insygnia Województwa Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Druki do sporządzenia sprawozdań finansowych (bilans i załączniki) dla jednostek budżetowych i osób prawnych oraz druki do sporządzenia bilansu skonsolidowanego Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Zmiana planu finansowego wojewódzkich osób prawnych na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 18.02.2016 Druki planów finansowych wojewódzkich osób prawnych na 2016 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.02.2016 Karta informacyjna 56/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.02.2016 Karta informacyjna 55/2016 Szczegóły
Akty prawne 17.02.2016 uchwała Nr 4/92/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Schemat: działania wystawienniczo-promocyjne, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (konkurs Nr RPOWKP 144/V/5.5/2016) Szczegóły
Akty prawne 17.02.2016 uchwała Nr 4/89/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przeznaczenia środków z budżetu państwa na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 17.02.2016 uchwała Nr 4/88/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym na 2016 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
« 1 2 779 780 781 782 783 913 914 »