Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.06.2017 uchwała Nr 21/936/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT, Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 09.06.2017 uchwała Nr 21/935/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 09.06.2017 uchwała Nr 21/934/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 09.06.2017 uchwała Nr 21/933/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 08.06.2017 ZARZĄDZENIE NR 28/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Współpracy Międzynarodowej Szczegóły
Akty prawne 08.06.2017 ZARZĄDZENIE NR 27 /2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Promocji Szczegóły
Akty prawne 08.06.2017 ZARZĄDZENIE NR 26 /2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Rozwoju Regionalnego Szczegóły
Akty prawne 08.06.2017 ZARZĄDZENIE NR 25/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.06.2017 Karta informacyjna 343/2017 Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 Oferta z dnia 5 czerwca 2017 r. (data wpływu: 06.06.2017 r.) złożona przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Świętego Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.06.2017 Karta Informatyczna 328/2017 Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 AGRIL Sp. z o. o., Krzywa Góra 26 a, 87-800 Włocławek Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 Kemira Świecie Sp. z o. o., ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o. o., ul. Polna 8, 87-200 Chełmno Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 GAMET S.A., ul. Kociewska 22, 87-100 Toruń Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 HYDRO- VACUUM S.A., ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 INOFAMA S.A., ul. Metalowców 7, 88-100 Inowrocław Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.06.2017 Karta informacyjna 339/2017 Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych sp. z o.o. (dawniej: Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna sp. z o.o.) Szczegóły
« 1 2 779 780 781 782 783 1 199 1 200 »