Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.06.2016 uchwała NR XXII/411/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą rozpatrzenia skargi na bezczynność Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 27.06.2016 uchwała NR XXII/410/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Szczegóły
Akty prawne 27.06.2016 uchwała NR XXII/409/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Szczegóły
Akty prawne 27.06.2016 uchwała NR XXII/408/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2016-2020” Szczegóły
Akty prawne 27.06.2016 uchwała NR XXII/407/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 27.06.2016 uchwała NR XXII/406/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru i powołania przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szczegóły
Akty prawne 27.06.2016 uchwała NR XXII/405/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szczegóły
Akty prawne 27.06.2016 uchwała NR XXII/404/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szczegóły
Akty prawne 27.06.2016 uchwała NR XXII/403/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szczegóły
Artykuł 27.06.2016 Wyniki konkursu ofert na wybór w 2016 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej) Szczegóły
Artykuł 27.06.2016 Wyniki konkursu ofert na wybór w 2016 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.06.2016 Karta informacyjna 203/2016 Szczegóły
Artykuł 27.06.2016 UCHWAŁA NR 24/870/16 w sprawie wszczęcia negocjacji dotyczących zawarcia umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 24.06.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Jerzego Kujawskiego, Pani Marii Kujawskiej, Pana Piotra Kujawskiego, wspólników spółki cywilnej – Małe Elektrownie Wodne S.C. Jerzy Maria Piotr Kujawscy, ul. Wiejska 8, 83-400 Kościerzyna w sprawie wydania decyzji pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowy obiektu energetyki wodnej w związku z planowaną modernizacją instalacji odnawialnego źródła energii, przekazany do tutejszego organu Pismem Starosty Żnińskiego z dnia 15.06.2016 r., znak: OŚ.6341.4.2.2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2016 Karta informacyjna 204/2016 Szczegóły
Artykuł 24.06.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: wylotów ścieków opadowych, zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, studni chłonnych, nieszczelnych rowów przydrożnych, przepustów na rowach przydrożnych, rowów melioracyjnych, przepustów na rowach melioracyjnych, drenaży i kanałów melioracyjnych oraz na szczególne korzystanie z wód poprzez wprowadzanie ścieków opadowych do wód i do ziemi w związku z realizacją inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku: od węzła „Aleksandrowo” (z węzłem) do węzła „Tryszczyn” (z węzłem) o długości około 14,7 km” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2016 Karta informacyjna 202/2016 Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 ZARZĄDZENIE NR 46 /2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia warunków udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania, będących w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz zasad ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 ZARZĄDZENIE NR 45/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/402/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” Szczegóły
« 1 2 781 782 783 784 785 987 988 »