Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.04.2017 Oferta z dnia 04.04.2017 r. złożona przez Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Toruń Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 uchwała Nr 13/520/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na 2017 rok Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 uchwała Nr 13/519/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia nowego kierunku kształcenia w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 uchwała Nr 13/518/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie gospodarowania mieniem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 uchwała Nr 13/517/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu na zawarcie kolejnej umowy najmu aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 uchwała Nr 13/516/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 uchwała Nr 13/515/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie darowizny mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 uchwała Nr 13/514/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 uchwała Nr 13/513/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim konkursu na organizację i realizację imprez plenerowych organizowanych na terenach wiejskich „Wieś na weekend’2017” Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 uchwała Nr 13/512/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany umowy dzierżawy nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 uchwała Nr 13/511/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Zakup samochodu – busa 9-osobowego do przewozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 uchwała Nr 13/510/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Zakup bezprzewodowych głośników na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 uchwała Nr 13/509/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 uchwała Nr 13/508/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Droga do Nowoczesności – przygotowanie dokumentacji projektowej” realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 uchwała Nr 13/507/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 uchwała Nr 13/506/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 dla Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 uchwała Nr 13/505/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 dla Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 uchwała Nr 13/504/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Kaliskiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 uchwała Nr 13/503/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 uchwała Nr 12/502/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-048/16 Szczegóły
« 1 2 781 782 783 784 785 1 156 1 157 »