Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 48/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 47/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 46/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 45/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 44/2016 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 uchwała Nr 4/63/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 43/2016 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 uchwała Nr 4/62/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 42/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 41/2016 Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 System rejestracji produktów regionalnych w Unii Europejskiej Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 uchwała Nr 4/61/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji za II półrocze 2015 r. na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 40/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 39/2016 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 uchwała Nr 4/60/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P) Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 uchwała Nr 4/59/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Lista Produktów Tradycyjnych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 38/2016 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 uchwała Nr 4/58/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody „Centrum Reumatologii i Rehabilitacji” Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na zawarcie umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 uchwała Nr 4/57/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
« 1 2 782 783 784 785 786 913 914 »