Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.04.2016 Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016 Szczegóły
Akty prawne 25.04.2016 uchwała Nr 15/479/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania aktywizacji i integracji społecznej seniorów pn. Ogólnopolskie sympozjum seniorów – polityka senioralna w perspektywie 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 25.04.2016 uchwała Nr 15/478/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na rzecz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 25.04.2016 uchwała Nr 15/477/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę obiektu budowlanego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2016 Karta informacyjna 108/2016 Szczegóły
Akty prawne 25.04.2016 uchwała Nr 15/476/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.04.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Akty prawne 25.04.2016 uchwała Nr 15/475/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.04.2016 Karta informacyjna 107/2016 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.04.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Konkurs na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.04.2016 Karta informacyjna 106/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.04.2016 Karta informacyjna 105/2016 Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2007 r., znak: WSRiRW.III.HF/6618/50/07 ze zm. dla LAFARGE CEMENT S.A. ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz – Oddział w Bielawach, 88-192 Piechcin, dla instalacji w przemyśle mineralnym do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę lub w innych piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.04.2016 Karta informacyjna 99/2016 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 21.04.2016 Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, Plac Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, na czas określony – 5 lat Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Zaproszenie do złożenia ofert w celu zagospodarowania nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 21.04.2016 ZARZĄDZENIE NR 26 /2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z DNIA 20 KWIETNIA 2016 R. w sprawie ustalenia składu osobowego Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.04.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
« 1 2 782 783 784 785 786 951 952 »