Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.06.2016 ZARZĄDZENIE NR 46 /2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia warunków udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania, będących w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz zasad ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 ZARZĄDZENIE NR 45/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/402/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/401/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Kujawsko-Pomorskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/400/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego i włączenia go w skład Zespołu Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych Nr 1 w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/399/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Brodnicy Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/398/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Mogilnie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/397/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Inowrocławiu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/396/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Tucholi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/395/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Nakle nad Notecią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/394/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Sępólnie Krajeńskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/393/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Szubinie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/392/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Koronowie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/391/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/390/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brodnica Szczegóły
Artykuł 24.06.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek STRUGA S.A. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia na terenie zakładu należącego do STRUGA S.A. w Jezuickiej Strudze. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/389/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2016 Karta Informacyjna 201/2016 Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/388/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/387/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2015 r. Szczegóły
« 1 2 782 783 784 785 786 987 988 »