Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 02.12.2016 Zakup paliwa na potrzeby samochodów służbowych Szczegóły
Akty prawne 02.12.2016 uchwała Nr 45/1763/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 02.12.2016 Rozstrzygnięcie konkursu na projekt graficzny dyplomów i zaproszeń Szczegóły
Akty prawne 02.12.2016 uchwała Nr 45/1762/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody Centrum Medycznemu „OLK-MED” Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu na zawarcie umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 02.12.2016 uchwała Nr 45/1761/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmiany umowy dzierżawy nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 02.12.2016 uchwała Nr 45/1760/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody Centrum Medycznemu „OLK-MED” Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu na zawarcie umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 02.12.2016 uchwała Nr 45/1759/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody Centrum Medycznemu „OLK-MED” Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu na zawarcie umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 02.12.2016 uchwała Nr 45/1758/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 02.12.2016 uchwała Nr 45/1757/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „1% dla naszego Regionu” Szczegóły
Akty prawne 02.12.2016 uchwała Nr 45/1756/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „7 sekretów efektywnego ojcostwa – warsztaty dla ojców” Szczegóły
Akty prawne 02.12.2016 uchwała Nr 45/1755/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Filii w Sępólnie Krajeńskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.12.2016 uchwała Nr 45/1754/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Filii w Mogilnie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.12.2016 uchwała Nr 45/1753/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.12.2016 uchwała Nr 45/1752/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 02.12.2016 uchwała Nr 45/1751/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę Szczegóły
Akty prawne 02.12.2016 uchwała Nr 45/1750/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia do stosowania Książki Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.12.2016 uchwała Nr 45/1749/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Stromej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 02.12.2016 uchwała Nr 45/1748/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową ul. Focha wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską, Mostową i Jagiellońską w Bydgoszczy oraz budową infrastruktury dla ruchu rowerowego Szczegóły
Akty prawne 02.12.2016 Uchwała NR XXVII/473/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.12.2016 Uchwała NR XXVII/472/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Szczegóły
« 1 2 782 783 784 785 786 1 069 1 070 »