Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/387/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/386/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubień Kujawski Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/385/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/384/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raciążek Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/383/16 Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brześć Kujawski Szczegóły
Artykuł 24.06.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego poprzez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. regulację rowu melioracyjnego o nazwie Doprowadzalnik A wraz z wykonaniem przepustu w obrębie km 1+864 projektowanej drogi ekspresowej S-5, w gminie Szubin. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2016 Karta Informacyjne 197/2016 Szczegóły
Artykuł 24.06.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek FLALIA Flavio Prandin, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących ze stacji demontażu i kasacji pojazdów w m. Płowce Drugie, gm. Radziejów, do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej EMPEGIEK Sp. z o.o. w Radziejowie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2016 Karta Informacyjna 198/2016 Szczegóły
Artykuł 24.06.2016 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania pt.: Projekt robót geologicznych określający warunki geologiczno-inżynierskie na cele projektowe dla budowy linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasieniec – Grudziądz Węgrowo. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2016 Karta informacyjna 196/2016 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 23.06.2016 OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko ds. informatyki i ochrony danych osobowych w KPCEN we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała Nr 22/788/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała Nr 22/787/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu szkoleniowego” realizowanego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała Nr 22/786/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu medycznego dla zespołów” realizowanego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 23.06.2016 OGŁOSZENIE ws. otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości” Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała Nr 22/785/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2016-2019 zadania pod nazwą „Zakup tonometru nieinwazyjnego do Poradni Okulistycznej w Przychodni Medycyny Pracy Nr 3 przy Szosie Bydgoskiej 46 w Toruniu” – realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała Nr 22/784/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup tonometru nieinwazyjnego do Poradni Okulistycznej w Przychodni Medycyny Pracy Nr 3 przy Szosie Bydgoskiej 46 w Toruniu” – realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała Nr 22/783/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór w 2016 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 uchwała Nr 22/782/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy Szczegóły
« 1 2 782 783 784 785 786 986 987 »