Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.02.2016 uchwała Nr 4/56/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup i montaż komory kriogenicznej” realizowanego przez Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 uchwała Nr 4/55/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Mała akademia” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 37/2016 Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Rybactwo Śródlądowe Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 uchwała Nr 4/54/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Kryzys bydgoski 1981 – publikacja rocznicowa Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 36/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 35/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 34/2016 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 uchwała Nr 4/53/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 33/2016 Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Wzór formularza będący załącznikiem do wniosku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 32/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 31/2016 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 uchwała Nr 4/52/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 30/2016 Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Uchwała Nr 4/90/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 29/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 28/2016 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 uchwała Nr 5/98/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdania za 2015 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 27/2016 Szczegóły
« 1 2 783 784 785 786 787 913 914 »