Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 36/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 35/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 34/2016 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 uchwała Nr 4/53/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 33/2016 Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Wzór formularza będący załącznikiem do wniosku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 32/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 31/2016 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 uchwała Nr 4/52/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 30/2016 Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Uchwała Nr 4/90/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 29/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 28/2016 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 uchwała Nr 5/98/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdania za 2015 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 27/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 26/2016 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 uchwała Nr 4/91/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 25/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 24/2016 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 uchwała Nr 4/90/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016 Szczegóły
« 1 2 783 784 785 786 787 913 914 »