Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 26/2016 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 uchwała Nr 4/91/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 25/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 24/2016 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 uchwała Nr 4/90/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Budowa lub modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 23/2016 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 uchwała Nr 4/51/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 22/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 21/2016 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 uchwała Nr 4/50/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 20/2016 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 uchwała 3/18/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 19/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 18/2016 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.02.2016 Promesa – przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 17/2016 Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Zgoda na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2016 Karta informacyjna 16/2016 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 uchwała Nr 4/49/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
« 1 2 784 785 786 787 788 913 914 »