Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 02.03.2017 Karta informacyjna 1329/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.03.2017 Karta informacyjna 1328/2016 Szczegóły
Artykuł 01.03.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek GDDKiA, działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w sprawie o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego związanego z przebudową istniejącego układu drogowego – skrzyżowania drogi krajowej nr 5 (Szosa Gdańska), drogi wojewódzkiej nr 244 (ul. Jastrzębia) i drogi gminnej 050412C (ul. Krakowska) na terenie gminy Osielsko w ramach inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku: od węzła Aleksandrowo (z węzłem) do węzła Tryszczyn (z węzłem) o długości około 14,7 km”, odcinek 3 na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych do ziemi. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2017 Karta informacyjna 74/2017 Szczegóły
Artykuł 01.03.2017 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży -ul. Sikorskiego 32-36 Grudziądz Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2017 Karta informacyjna 75/2017 Szczegóły
Artykuł 01.03.2017 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę – ul. Rajska Bydgoszcz Szczegóły
Artykuł 01.03.2017 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2017 Karta Informacyjna 73/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2017 Karta informacyjna 72/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2017 Karta informacyjna 71/2017 Szczegóły
Artykuł 01.03.2017 Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów „Eko-Wisła” Sp. z o. o., Sulnówko 74 C, 86-100 Świecie, na prowadzenie instalacji wchodzących w skład Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku (gmina Świecie). Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/290/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/289/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktycznej, Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 28.02.2017 Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 20.03.2017 r. Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/288/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-020/16 Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/287/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wysokości kwot dodatku motywacyjnego przyznawanego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/286/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/285/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Wsparcie powstawania i poszerzania terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-081/17) Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 uchwała Nr 7/284/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wymagających notyfikacji do Komisji Europejskiej Szczegóły
« 1 2 784 785 786 787 788 1 126 1 127 »