Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.03.2016 uchwała Nr 8/203/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Terapeutyczna moc bajek „Bajki polskie” Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 uchwała Nr 8/202/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania w 2015 roku kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 uchwała Nr 8/201/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody Sanatorium Uzdrowiskowemu „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. na wynajem aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 uchwała Nr 8/200/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród za wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach województwa kujawsko-pomorskiego oraz szczególne osiągnięcia związane z opieką nad zabytkami i ochroną zabytków Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 uchwała Nr 8/199/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wszczęcia procedury powołania na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy pani Ewy Krupy Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 uchwała Nr 8/198/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Modernizacja dróg” Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 uchwała Nr 8/197/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 uchwała Nr 8/196/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Jana III Sobieskiego wraz z remontem ul. Stefana Batorego w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 uchwała Nr 8/195/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Granicznej w Toruniu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.03.2016 Stypendia artystyczne dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2016 Karta informacyjna 68/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2016 Karta informacyjna 66/2016 Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Regulamin Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2016 Karta informacyjna 66/2016 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.03.2016 Wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Wniosek Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych − studni nr 6b/A, 8b/A, 9b/A, na ujęciu wód podziemnych Mała Nieszawka Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2016 Karta informacyjna 65/2016 Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Roczny Program współpracy na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Wieloletni Program współpracy na lata 2016-2020 Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 9/2016 Szczegóły
« 1 2 785 786 787 788 789 928 929 »