Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.10.2017 uchwała Nr 39/1842/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 uchwała Nr 39/1841/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Olęderski Park Etnograficzny – III etap” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 uchwała Nr 39/1840/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 uchwała Nr 39/1839/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie przyznania nauczycielom Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 uchwała Nr 39/1838/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu „ODKRYWCA 2017” będącego Wyróżnieniami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie turystyki Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 uchwała Nr 39/1837/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 uchwała Nr 39/1836/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 uchwała Nr 39/1835/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 uchwała Nr 39/1834/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na części Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 uchwała Nr 39/1833/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 uchwała Nr 39/1832/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego planu kontroli w zakresie weryfikacji poprawności realizacji zobowiązań lokalnych grup działania (LGD) wynikających z zapisów § 5 „Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, na okres od 1 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2017 Karta informacyjna 611/2017 Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 uchwała Nr 39/1831/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 uchwała Nr 39/1830/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zakupu nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Seminaryjnej 3-5 Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 uchwała Nr 39/1829/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Remont pomieszczeń biurowych” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 uchwała Nr 39/1828/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Specjalistyczne prace mykologiczno-budowlane w piwnicy budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, ul. Św. Jana” realizowanego przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 uchwała Nr 39/1827/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2017-2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 uchwała Nr 39/1826/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2017 Karta Informacyjna 641/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2017 Karta Informacyjna 612/2017 Szczegóły
« 1 2 837 838 839 840 841 1 331 1 332 »