Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.04.2016 uchwała Nr 15/455/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 19.04.2016 uchwała Nr 15/454/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 19.04.2016 uchwała Nr 15/453/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 19.04.2016 uchwała Nr 15/452/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 19.04.2016 uchwała Nr 15/451/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 19.04.2016 uchwała Nr 15/450/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 19.04.2016 uchwała Nr 15/449/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 19.04.2016 uchwała Nr 15/448/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 19.04.2016 uchwała Nr 15/447/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 19.04.2016 uchwała Nr 15/446/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 19.04.2016 uchwała Nr 15/445/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 19.04.2016 ZARZĄDZENIE NR 23/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków III kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 19.04.2016 ZARZĄDZENIE NR 22 /2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO–POMORSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Szczegóły
Akty prawne 19.04.2016 ZARZĄDZENIE NR 25/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do weryfikowania wniosków o przyznanie świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 19.04.2016 uchwała Nr 14/444/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodów osobowych wycofanych z użytkowania Szczegóły
Akty prawne 19.04.2016 uchwała Nr 14/443/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodów Szczegóły
Akty prawne 19.04.2016 uchwała Nr 14/442/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.04.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Artykuł 19.04.2016 porządek obrad XIX sesji Sejmiku WK-P – 25 kwietnia 2016 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.04.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
« 1 2 837 838 839 840 841 1 003 1 004 »