Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/220/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia II Wojewódzkiego Konkursu dla Nauczycieli „Opisz! Nagraj! Wygraj! Tablice Interaktywne w nowoczesnej szkole” oraz przyjęcia jego regulaminu Szczegóły
Artykuł 24.02.2017 Informacji o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert wraz z załącznikami Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/219/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wytycznych w zakresie kontroli projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Artykuł 24.02.2017 Rozbudowa macierzy dyskowej EMC VNX 5300 o dodatkowe półki dyskowe oraz dyski – zapytanie ofertowe Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/218/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu dla dziennikarzy prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych pod nazwą „Fundusze europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego” Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/217/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Budowa urządzeń melioracji wodnych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/216/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Remont dachu i fundamentów budynku przy ul. Szpitalnej 8” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/215/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/214/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Zakup serwera wraz z uruchomieniem” realizowanego przez Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/213/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu na użyczenie aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/212/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu programu pt. „Wojewódzki program przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2017-2020” Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 24.02.2017 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/211/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. W zdrowiu trwam, program telewizyjny Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 24.02.2017 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/210/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia negocjacji zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/209/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Stanowiska dotyczącego zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/208/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Szubin” Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/207/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa ul. Jęczmiennej w Karbowie od km 0+272 do km 0+374 Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Wyniki konkursu ofert nr 16/2017 Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Wyniki konkursu ofert nr 10/2017 Szczegóły
« 1 2 837 838 839 840 841 1 172 1 173 »