Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/208/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Szubin” Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/207/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa ul. Jęczmiennej w Karbowie od km 0+272 do km 0+374 Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Wyniki konkursu ofert nr 16/2017 Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Wyniki konkursu ofert nr 10/2017 Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2017 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej) Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2017 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2017 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV) Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2017 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pnemokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2017 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pnemokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Ogłoszenie o wynikach otwartych konkursów ofert nr 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017 Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Zapytanie ofertowe na zakup usług telefonii komórkowej Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Uchwała Nr 7/248/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 23.02.2017 uchwała Nr 7/249/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 23.02.2017 uchwała Nr 7/248/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.02.2017 Karta informacyjna 1165/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.02.2017 Karta informacyjna 1164/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.02.2017 Karta informacyjna 1163/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.02.2017 Karta informacyjna 1162/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.02.2017 Karta informacyjna 1161/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.02.2017 Karta informacyjna 1160/2016 Szczegóły
« 1 2 838 839 840 841 842 1 173 1 174 »