Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.10.2017 uchwała Nr 39/1806/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 uchwała Nr 39/1805/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 uchwała Nr 39/1804/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 uchwała Nr 39/1803/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 uchwała Nr 39/1802/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatrudnienia Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu oraz udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 uchwała Nr 39/1801/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 uchwała Nr 39/1800/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sadki na lata 2016-2020 Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 uchwała Nr 39/1799/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Grudziądz na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 uchwała Nr 39/1798/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Wiejskiej do pętli tramwajowej na OM Rządz w ramach zadania inwestycyjnego pn. Niskoemisyjny transport publiczny Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 uchwała Nr 39/1797/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej nr 120111C Długie II – Kozłówiec – Długie II na odcinku od km 0+157 do 2+596 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2218C Szafarnia – Wąpielsk – Długie – Rypin Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 uchwała Nr 39/1796/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ul. Sieradzkiej w Toruniu Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Komisja Edukacji i Nauki – 16.10.2017 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 10.10.2017 Świadczenie usług hotelarskich, usług restauracyjnych oraz usług transportowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w granicach obszaru chronionego krajobrazu, parku krajobrazowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach projektu : „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” – Study Tour dla dziennikarzy i blogerów Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 18.10.2017 r. Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 uchwała Nr 38/1791/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu zadań, realizowanych w ramach Modernizacji dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 19.10.2017 r. Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Komisja Sportu i Turystyki – 16.10.2017 r. Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 uchwała Nr 38/1788/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 uchwała Nr 38/1787/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 uchwała Nr 38/1786/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
« 1 2 839 840 841 842 843 1 331 1 332 »