Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 24.03.2017 Karta informacyjna 939/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.03.2017 Karta informacyjna 937/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.03.2017 Karta informacyjna 936/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.03.2017 Karta informacyjna 935/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.03.2017 Karta informacyjna 934/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.03.2017 Karta informacyjna 932/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.03.2017 Karta informacyjna 930/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.03.2017 Karta informacyjna 927/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.03.2017 Karta informacyjna 926/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.03.2017 Karta informacyjna 925/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.03.2017 Karta informacyjna 923/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.03.2017 Karta informacyjna 922/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.03.2017 Karta informacyjna 921/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.03.2017 Karta informacyjna 920/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.03.2017 Karta informacyjna 129/2017 Szczegóły
Akty prawne 23.03.2017 uchwała Nr 10/407/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 23.03.2017 uchwała Nr 10/406/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 23.03.2017 uchwała Nr 10/405/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-020/16 Szczegóły
Akty prawne 23.03.2017 uchwała Nr 10/404/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.01.01-IZ.00-04-042/16 Szczegóły
Akty prawne 23.03.2017 uchwała Nr 10/403/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
« 1 2 843 844 845 846 847 1 200 1 201 »