Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.11.2015 uchwała Nr XIV/299/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sośno Szczegóły
Akty prawne 23.11.2015 uchwała Nr XIV/298/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń Szczegóły
Akty prawne 23.11.2015 uchwała Nr XIV/297/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia ich do kategorii drogi powiatowej Szczegóły
Akty prawne 23.11.2015 uchwała Nr XIV/296/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania Szczegóły
Akty prawne 23.11.2015 uchwała Nr XIV/295/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Brześć Kujawski Szczegóły
Akty prawne 23.11.2015 uchwała Nr XIV/294/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 23.11.2015 uchwała Nr XIV/293/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 23.11.2015 uchwała Nr XIV/292/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 23.11.2015 uchwała Nr XIV/291/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 23.11.2015 uchwała Nr XIV/290/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 Szczegóły
Akty prawne 23.11.2015 uchwała Nr XIV/289/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Stowarzyszenia Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA) Szczegóły
Akty prawne 19.11.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 17.11.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 17.11.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 17.11.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 17.11.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 17.11.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 17.11.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 17.11.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 17.11.2015 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
« 1 2 883 884 885 886 887 988 989 »