Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 29.05.2017 Karta informacyjna 283/2017 Szczegóły
Artykuł 29.05.2017 Prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2016 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.05.2017 Karta informacyjna 282/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.05.2017 Karta informacyjna 281/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.05.2017 Karta informacyjna 235/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.05.2017 Karta informacyjna 233/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.05.2017 Karta informacyjna 232/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.05.2017 Karta informacyjna 231/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.05.2017 Karta informacyjna 196/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.05.2017 Karta informacyjna 177/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.05.2017 Karta informacyjna 176/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.05.2017 Karta informacyjna 272/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.05.2017 Karta informacyjna 271/2017 Szczegóły
Artykuł 26.05.2017 Petycja OR-II-P.1510.2.3.2017 dot. budowy ekranów akustycznych Szczegóły
Artykuł 26.05.2017 Wyniki konkursu ofert na wybór w 2017 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Artykuł 26.05.2017 Wyniki konkursu ofert na wybór w 2017 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 uchwała Nr 19/843/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 uchwała Nr 19/842/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Podkomisji Oceny Projektów IZ EFS w ramach konkursu Nr RPKP.09.01.01-IZ.00-04-075/16 Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 uchwała Nr 19/841/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy – granica województwa” Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 uchwała Nr 19/840/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu Szczegóły
« 1 2 924 925 926 927 928 1 331 1 332 »