Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.11.2016 Dotacje na zabytki położone na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 07.11.2016 Zapytanie ofertowe na wykonanie filmu promocyjnego Szczegóły
Artykuł 07.11.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. „Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, zad. V, gm. Gruta, Grudziądz, Rogóźno i Nowe, woj. kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 07.11.2016 Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 21.11.2016 Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.11.2016 Zapytanie ofertowe na zapewnienie ochrony podczas organizacji wydarzenia „Dni kariery 2016″ w Toruniu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.11.2016 Karta informacyjna 384/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.11.2016 Karta informacyjna 383/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.11.2016 Karta informacyjna 382/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.11.2016 Karta informacyjna 381/2016 Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.11.2016 Zapytanie ofertowe na zapewnienie ochrony podczas organizacji wydarzenia „Dni kariery 2016″ Szczegóły
Akty prawne 04.11.2016 uchwała Nr 42/1666/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 04.11.2016 uchwała Nr 42/1665/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 04.11.2016 uchwała Nr 42/1664/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 04.11.2016 uchwała Nr 42/1663/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 04.11.2016 uchwała Nr 42/1662/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 04.11.2016 uchwała Nr 42/1661/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na projekt graficzny dyplomów i zaproszeń Szczegóły
Akty prawne 04.11.2016 uchwała Nr 42/1660/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-067/16) Szczegóły
Akty prawne 04.11.2016 uchwała Nr 42/1659/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie udzielenia poręczenia Szczegóły
Akty prawne 04.11.2016 uchwała Nr 42/1658/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie powołania składu osobowego Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 04.11.2016 uchwała Nr 42/1657/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat: Wsparcie B+R w przedsiębiorstwach akademickich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-038/16) Szczegóły
« 1 2 925 926 927 928 929 1 198 1 199 »