Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2016 Karta informacyjna 199/2016 Szczegóły
Akty prawne 22.06.2016 ZARZĄDZENIE NR 47/16 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Uchwała Nr XXII/376/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Uchwała Nr XXII/375/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Uchwała Nr XXII/374/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 Szczegóły
Akty prawne 22.06.2016 Uchwała Nr XXII/376/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego Szczegóły
Akty prawne 22.06.2016 Uchwała Nr XXII/375/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 22.06.2016 Uchwała Nr XXII/374/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 Szczegóły
Akty prawne 22.06.2016 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 w województwie kujawsko-pomorskim Rokiem Władysława Raczkiewicza Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 protokół Nr XXI/16 z XXI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 6 czerwca 2016 r. Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 protokół Nr XX/16 z XX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 23 maja 2016 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.06.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Akty prawne 21.06.2016 ZARZĄDZENIE NR 44/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 21.06.2016 Oferta z dnia 14 czerwca 2016 r. Szczegóły
Artykuł 21.06.2016 Konkurs na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego Szczegóły
Artykuł 20.06.2016 Informacja o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego oraz umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla EDF Gaz Toruń Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, na eksploatację instalacji do produkcji energii elektrycznej i cieplnej o mocy ponad 50 MWt, zlokalizowanej przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.06.2016 Karta informacyjna 161/2016 Szczegóły
Artykuł 20.06.2016 Promocja województwa kujawsko-pomorskiego w Leiden poprzez udział Teatru Muzycznego „Mała Rewia” w międzynarodowym festiwalu tańca. Szczegóły
Artykuł 20.06.2016 Wykaz osób, którym przyznano stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami do realizacji w okresie od lipca do grudnia 2016 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.06.2016 Karta informacyjna 195/2016 Szczegóły
« 1 2 928 929 930 931 932 1 127 1 128 »