Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.07.2016 uchwała Nr 23/792/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 11.07.2016 uchwała Nr 22/791a/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pn. „Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji” przygotowanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w ramach Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 11.07.2016 uchwała Nr 22/791/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 23/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” Szczegóły
Akty prawne 11.07.2016 uchwała Nr 22/790/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie akceptacji założeń projektu przygotowanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w ramach Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 11.07.2016 uchwała Nr 22/789a/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie akceptacji założeń projektu przygotowanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w ramach Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2016 Karta informacyjna 220/2016 Szczegóły
Akty prawne 11.07.2016 uchwała Nr 22/789/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przekazania nieruchomości w użytkowanie Europejskiemu Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu oraz wywieszenia wykazu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2016 Karta informacyjna 222/2016 Szczegóły
Akty prawne 11.07.2016 uchwała Nr 22/788a/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie akceptacji założeń projektu przygotowanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w ramach Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 08.07.2016 Camino kujawsko-pomorskie. Wystawa promująca szlak Świętego Jakuba w województwie kujawsko-pomorskim Szczegóły
Artykuł 08.07.2016 Oferta z dnia 4 lipca 2016 r. złożona przez Fundację Pomocy Samotnym Matkom w Toruniu Szczegóły
Artykuł 08.07.2016 Zapytanie ofertowe na opracowanie: Planu działań krótkoterminowych i programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej oraz sprawozdań z realizacji programów ochrony powietrza za lata 2013-2015. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.07.2016 Karta informacyjna 219/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.07.2016 Karta informacyjna 218/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.07.2016 Karta informacyjna 217/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.07.2016 Karta informacyjna 215/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.07.2016 Karta informacyjna 215/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.07.2016 Karta informacyjna 214/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.07.2016 Karta informacyjna 213/2016 Szczegóły
Akty prawne 07.07.2016 ZARZĄDZENIE NR 49/16 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie podziału środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku Szczegóły
« 1 2 949 950 951 952 953 1 156 1 157 »