Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/191/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu ,,Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020” Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.02.2016 Ustanawianie obrębów hodowlanych Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/190/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie projektu planu rzeczowo-finansowego wydatkowania środków Funduszu Kolejowego w 2016 r. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.02.2016 Zaświadczenie o wyniku dokonanej oceny z wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej bądź zaświadczenie o braku takiej oceny Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/189/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania projektu w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.02.2016 Wydawanie zezwoleń na odstępstwo od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.02.2016 Ocena wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.02.2016 Przyjmowanie i przekazywanie wniosków do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wpis produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego na listę produktów tradycyjnych Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/188/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/187/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/186/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 20/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/185/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania Rady Brodnickiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Przetargi 25.02.2016 V Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Świeciu Szczegóły
Przetargi 25.02.2016 VIII Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/184/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania Rady Tucholskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Wyniki konkursu ofert nr 16/2016 Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/183/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie projektu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/182/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej objęcia granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów położonych w gminie Solec Kujawski oraz w gminie Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/181/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie uzgodnienia propozycji pozbawienia dróg publicznych kategorii dróg powiatowych Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/180/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Remonty pomieszczeń WUP Toruń w 2016 r.” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Szczegóły
« 1 2 951 952 953 954 955 1 090 1 091 »