Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 14.04.2017 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Artykuł 14.04.2017 Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 20.04.2017 r. Szczegóły
Artykuł 14.04.2017 Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 24.04.2017 r. Szczegóły
Akty prawne 14.04.2017 uchwała Nr 12/500/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 14.04.2017 uchwała Nr 12/497/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 13.04.2017 Oferta z dnia 10 kwietnia 2017 r. (data wpływu: 11.04.2017 r.) złożona przez Fundację Rozwoju SYNERGIA Szczegóły
Artykuł 13.04.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Edwarda Chmary prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Samochodowy Edward Chmara ul. Szkolna 7, 89-511 Cekcyn w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „TUCHWOD” Sp. z o. o. w Tucholi, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 837/4, 837/5 i 837/10 obręb Cekcyn. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.04.2017 Karta informacyjna 188/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2017 Karta Informacyjna 544/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2017 Karta Informacyjna 542/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2017 Karta Informacyjna 540/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2017 Karta Informacyjna 538/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2017 Karta Informacyjna 1317/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2017 Karta Informacyjna 649/2016 Szczegóły
Artykuł 12.04.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji – pozwoleniu wodnoprawnym dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego poprzez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, na wykonanie urządzeń wodnych, tj. likwidację istniejących przepustów i odcinka sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie odcinków rowów melioracyjnych wraz z umocnieniami, wykonanie w ramach przebudowy sieci melioracyjnej odcinka rurociągu melioracyjnego i przepustów pod drogami dojazdowymi oraz wykonanie robót w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, w związku z budową drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 5: Białe Błota (bez węzła) – Szubin (bez węzła) o długości około 9,7 km, woj. kujawsko-pomorskie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2017 Karta informacyjna 187/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2017 Karta Informacyjna 648/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2017 Karta Informacyjna 646/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2017 Karta Informacyjna 536/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2017 Karta Informacyjna 535/2016 Szczegóły
« 1 2 951 952 953 954 955 1 326 1 327 »