Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.02.2016 uchwała Nr XVI/330/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 23.02.2016 uchwała Nr 6/170/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przyznania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej Szczegóły
Akty prawne 23.02.2016 uchwała Nr 6/169/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 23.02.2016 uchwała Nr 6/168/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 23.02.2016 uchwała Nr 6/167/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania zespołu ds. rokowań nad zawarciem ponadzakładowego układu zbiorowego dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 23.02.2016 uchwała Nr 6/166/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania zamówień publicznych w zakresie wykonywania zadań Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie zastrzeżonych do kompetencji wojewódzkich jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych Szczegóły
Akty prawne 23.02.2016 uchwała Nr 6/165/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 23.02.2016 uchwała Nr 6/164/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 11/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Szczegóły
Akty prawne 23.02.2016 uchwała Nr 6/163/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu Nr RPKP.05.02.01-04-219/14 pn. „Przystosowanie infrastruktury i budynku produkcyjnego w Koronowie oraz zakup środka trwałego gwarancją wzrostu konkurencyjności firmy Konst Stal” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 23.02.2016 uchwała Nr 6/162/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 16.03.2016 Szczegóły
Akty prawne 23.02.2016 uchwała Nr 6/161/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Brodnickiego Szczegóły
Akty prawne 23.02.2016 uchwała Nr 6/160/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Chełmińskiego Szczegóły
Akty prawne 23.02.2016 uchwała Nr 6/159/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Szczegóły
Akty prawne 23.02.2016 uchwała Nr 6/158/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Grudziądzkiego Szczegóły
Akty prawne 23.02.2016 uchwała Nr 6/157/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego Szczegóły
Akty prawne 23.02.2016 uchwała Nr 6/156/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego Szczegóły
Akty prawne 23.02.2016 uchwała Nr 6/155/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Mogileńskiego Szczegóły
Akty prawne 23.02.2016 uchwała Nr 6/154/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Akty prawne 23.02.2016 uchwała Nr 6/153/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego Szczegóły
« 1 2 953 954 955 956 957 1 090 1 091 »