Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zbierania i/lub przetwarzania odpadów. Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentacje geologiczne (dokumentacje złoża kopaliny, dokumentacje geologiczne, dokumentacje hydrogeologiczne, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dodatki do powyższych dokumentacji). Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych. Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Radni Województwa Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych. Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Prezydium V kadencji (2014-2018) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie zezwolenia na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie opinii na temat projektów powiatowych programów ochrony środowiska. Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Sprawozdania zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.02.2016 Wydawanie decyzji o zaszeregowanie / potwierdzenie zaszeregowania / zmianę zaszeregowania obiektów hotelarskich do określonego rodzaju i kategorii Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.02.2016 Wydanie decyzji o umorzeniu odroczonej opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.02.2016 Wydanie decyzji o zmniejszeniu odroczonej opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska. Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Uwagi do oferty z dnia 8 lutego 2016 r. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.02.2016 Wydanie decyzji o odroczeniu terminu płatności podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.02.2016 Wydanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.02.2016 Wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami – składowania odpadów oraz termicznego przekształcania odpadów. Szczegóły
« 1 2 966 967 968 969 970 1 091 1 092 »