Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 07.07.2016 Karta informacyjna 213/2016 Szczegóły
Akty prawne 07.07.2016 ZARZĄDZENIE NR 49/16 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie podziału środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.07.2016 Karta informacyjna 212/2016 Szczegóły
Artykuł 06.07.2016 NABÓR PARTNERÓW – Organizacja imprez kulturalnych Szczegóły
Artykuł 06.07.2016 Informacja publiczna o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2016 roku, znak ŚG.IV.7222.27.2014.AMK – tj. o zmianie pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2007 roku, znak WSRiRW.III.HF/6618/25/07 (ze zmianami), wydanej dla PURINOVA Sp. z o.o. ul. Czarna Droga 57a; 31-101 Tarnów, PURINOVA Sp. z o.o. – Oddział Produkcyjny ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, obecnie PURINOVA Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65; 85-825 Bydgoszcz, w związku z eksploatacją Instalacji do produkcji poliestrów oraz Instalacji do produkcji systemów poliuretanowych, zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy, w obrębie geodezyjnym 132, na działkach ewidencyjnych o numerach 7/85 oraz 7/86. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.07.2016 Karta informacyjna 211/2016 Szczegóły
Artykuł 06.07.2016 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 06.07.2016 ZARZĄDZENIE NR 48/ 2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lipca 2016 r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. rozwiązań informatycznych do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.07.2016 Karta informacyjna 210/2016 Szczegóły
Artykuł 04.07.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek CIECH Soda Polska S.A. w Inowrocławiu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 2 i ujęć barierowych (bariera wschodnia i centralna); pobór wód powierzchniowych z ujęcia brzegowego na jeziorze Ludziskie i ujęcia brzegowego w km 67,56 rzeki Noteć, na potrzeby Zakładu Produkcyjnego SODA MĄTWY w Inowrocławiu oraz stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.05.2013 r., znak: ŚG-IV.7322.27.2013, w powyższym zakresie. Szczegóły
Artykuł 04.07.2016 Oferta z dnia 4 lipca 2016 r. złożona przez Stowarzyszenie Wsparcia Integracji i Edukacji „Szesnastka” w Toruniu Szczegóły
Artykuł 04.07.2016 Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia opracowania pt.: Projekt robót geologicznych określający warunki geologiczno-inżynierskie na cele projektowe dla budowy linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasieniec – Grudziądz Węgrowo. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.07.2016 Karta informacyjna 206/2016 Szczegóły
Artykuł 01.07.2016 Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku w zakresie kosztów opracowania ekspertyzy i instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, na potrzeby prowadzonego z urzędu postępowania o zamknięcie składowiska odpadów. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.06.2016 Karta Informacyjna 205/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2016 Karta Informacyjna 193/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2016 Karta Informacyjna 192/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2016 Karta Informacyjna 191/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2016 Karta Informacyjna 190/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2016 Karta Informacyjna 189/2016 Szczegóły
« 1 2 967 968 969 970 971 1 172 1 173 »