Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.06.2016 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 13.06.2016 Szczegóły
Artykuł 10.06.2016 Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii – 16.06.2016 Szczegóły
Artykuł 10.06.2016 Komisja Budżetu i Finansów – 15.06.2016 Szczegóły
Artykuł 10.06.2016 Zapytanie ofertowe – Wykonanie dokumentacji projektowej Szczegóły
Akty prawne 10.06.2016 ZARZĄDZENIE NR 40/16 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru wykonawcy w zakresie części I (Pakiet A) i części II (Pakiet B) – postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z podziałem na części Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.06.2016 Karta informacyjna 162/2016 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 09.06.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 09.06.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Artykuł 09.06.2016 Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – 13.06.2016 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 09.06.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Artykuł 09.06.2016 Konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej im. Gen. Bryg. Prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 4 Szczegóły
Artykuł 08.06.2016 Zakończyliśmy konsultacje projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” Szczegóły
Artykuł 08.06.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie pt.: „Projekt robót geologicznych a wykonanie uzupełniających badań geologiczno-inżynierskich dla drogi ekspresowej S-5 Nowe Marzy-Świecie-Bydgoszcz-Cotoń, odcinek nr 7: Jaroszewo – granica województwa km 0+000 – 25+097”. Szczegóły
Artykuł 08.06.2016 Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja, znak: ŚG-IV.7222.91.2014.AK – zmiana pozwolenia zintegrowanego z dnia 7 sierpnia 2013 r., znak: ŚG-IV.7222.5.2013.AK, zmienionego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lutego 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.87.2014.AK wydanego dla Gospodarstwa Rolnego Pana Marcina Krulikowskiego w związku z eksploatacją instalacji służącej do chowu drobiu – brojlerów o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Borucin 31, gmina Osięciny Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.06.2016 Karta informacyjna 160/2016 Szczegóły
Artykuł 08.06.2016 Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 16.06.2016 Szczegóły
Akty prawne 07.06.2016 uchwała Nr 21/696/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie procedury prowadzenia zadań z zakresu infrastruktury drogowej, realizowanych wspólnie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego Szczegóły
Akty prawne 07.06.2016 uchwała Nr 21/695/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-020/16) Szczegóły
Akty prawne 07.06.2016 uchwała Nr 21/694/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-025/16) Szczegóły
Akty prawne 07.06.2016 uchwała Nr 21/693/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-024/16) Szczegóły
« 1 2 980 981 982 983 984 1 172 1 173 »