Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.03.2016 Informacja o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanych słupów linii 400 kV Jasiniec – Pątnów; odcinek linii: woj. kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2016 Karta informacyjna 81/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2016 Karta informacyjna 80/2016 Szczegóły
Artykuł 11.03.2016 Oferta z dnia 3 marca 2016 r. złożona przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Miłosierdzia Bożego i Św. Siostry Faustyny w Toruniu (możliwość zgłoszenia uwag) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2016 Karta informacyjna 79/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2016 Karta informacyjna 78/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2016 Karta informacyjna 77/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2016 Karta informacyjna 76/2016 Szczegóły
Artykuł 11.03.2016 Wniosek Pana Jacka Borkowskiego, Serwis Opon „U Jacka” Złomowanie Pojazdów, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących ze stacji demontażu pojazdów w m. Stawki do urządzeń kanalizacyjnych, poprzez punkt zlewny przy komunalnej oczyszczalni ścieków w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2016 Karta informacyjna 71/2016 Szczegóły
Artykuł 11.03.2016 Petycja OR-II-P.1510.2.2.2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2016 Karta informacyjna 75/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2016 Karta informacyjna 74/2016 Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 porządek obrad XVII sesji Sejmiku WK-P – 14 marca 2016 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.03.2016 Oświadczenie majatkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.03.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.03.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.03.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Ogłoszenia konkursu nr 20/2016 Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – 16.03.2016 Szczegóły
« 1 2 981 982 983 984 985 1 129 1 130 »