Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.06.2016 Komisja Sportu i Turystyki – 13.06.2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.06.2016 Karta informacyjna 153/2016 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 01.06.2016 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.06.2016 Karta informacyjna 147/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.06.2016 Karta informacyjna 152/2016 Szczegóły
Artykuł 01.06.2016 Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 15.06.2016 Szczegóły
Akty prawne 01.06.2016 uchwała Nr XX/373/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Świeciu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 01.06.2016 uchwała Nr XX/372/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Żninie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 01.06.2016 uchwała Nr XX/371/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmian Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 31.05.2016 uchwała Nr 20/649/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie przekazania do konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” Szczegóły
Akty prawne 31.05.2016 uchwała Nr 20/648/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu pracy komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 31.05.2016 uchwała Nr 20/647/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 31.05.2016 uchwała Nr 20/646/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na 2016 rok Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 31.05.2016 uchwała Nr 20/645/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2016 Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 31.05.2016 uchwała Nr 20/644/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2015 roku Szczegóły
Akty prawne 31.05.2016 uchwała Nr 20/643/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Sobota na Camino” Szczegóły
Akty prawne 31.05.2016 uchwała Nr 20/642/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 11/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. „Upowszechnianie Turystyki i Krajoznawstwa” Szczegóły
Akty prawne 31.05.2016 uchwała Nr 20/641/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Promocja i rozwój Szlaku Piastowskiego” Szczegóły
Akty prawne 31.05.2016 uchwała Nr 20/640/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie darowizny mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 31.05.2016 uchwała Nr 20/639/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Remont okładzin kamiennych amfiteatru” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
« 1 2 984 985 986 987 988 1 172 1 173 »