Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.07.2016 uchwała Nr 26/926/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 25 od km 180+965 do km 181+724 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stefanowo – Jaksice Szczegóły
Akty prawne 20.07.2016 uchwała Nr 26/925/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego; odcinek 5 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Białe Błota (bez węzła) do węzła Szubin (bez węzła) Szczegóły
Akty prawne 20.07.2016 uchwała Nr 26/924/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ul. Papieżka we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.07.2016 Karta informacyjna 231/2016 Szczegóły
Artykuł 19.07.2016 Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu i wykonanie stoiska województwa kujawsko-pomorskiego na Międzynarodowe Targi Nieruchomości Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL 2016 w Monachium Szczegóły
Artykuł 19.07.2016 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wyjazdu 19-osobowej grupy do Niemiec, na Międzynarodowe Targi Nieruchomości Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL 2016 w Monachium odbywających się w dniach 4-6 października 2016 r. Szczegóły
Artykuł 19.07.2016 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie spotkań dla Partnerów projektu podczas Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji Expo Real 2016 w Monachium, w Niemczech Szczegóły
Akty prawne 19.07.2016 uchwała Nr 25/923/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 144/V/5.5/2016 Szczegóły
Akty prawne 19.07.2016 uchwała Nr 25/922/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu Szczegóły
Akty prawne 19.07.2016 uchwała Nr 25/921/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” oraz przyjęcia jego regulaminu Szczegóły
Akty prawne 19.07.2016 uchwała Nr 25/920/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o zgodności wniosków Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej składanych do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (IP POWER) w ramach Konkursu nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 19.07.2016 uchwała Nr 25/919/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 19.07.2016 uchwała Nr 25/918/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Artykuł 19.07.2016 Zapytanie ofertowe na usługi biegłego rewidenta w ramach „Konkursu dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020” Szczegóły
Akty prawne 19.07.2016 uchwała Nr 25/917/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 19.07.2016 uchwała Nr 25/916/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schematu: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych – projekty grantowe , Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-019/16) Szczegóły
Akty prawne 19.07.2016 uchwała Nr 25/915/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie (konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-013/16) – perspektywa finansowa 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 19.07.2016 uchwała Nr 25/914/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie (konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-012/16) – perspektywa finansowa 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 19.07.2016 uchwała Nr 25/913/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie (konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-011/16) – perspektywa finansowa 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 19.07.2016 uchwała Nr 25/912/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania i ustalenia organizacji pracy Zespołu eksperckiego do spraw przygotowania projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry PI 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną (…) Szczegóły
« 1 2 984 985 986 987 988 1 197 1 198 »