Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.03.2017 uchwała Nr 8/315/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości oraz wywieszenia wykazu Szczegóły
Akty prawne 07.03.2017 uchwała Nr 8/314/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramów rzeczowo-finansowych na rok 2017 dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 07.03.2017 uchwała Nr 8/313/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 07.03.2017 uchwała Nr 8/312/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Płockiej w zakresie budowy ciągu rowerowego na odcinku od ul. Okrężnej do ul. Teligi we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 07.03.2017 uchwała Nr 8/311/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Projekt przebudowy ul. Topolowej wraz z parkingiem przy szkole podstawowej w Maksymilianowie, gmina Osielsko Szczegóły
Akty prawne 07.03.2017 uchwała Nr 8/310/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Jesionową w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 07.03.2017 uchwała Nr 8/309/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Chełmno – Unisław Szczegóły
Akty prawne 07.03.2017 uchwała Nr 8/308/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Klementynowo, gmina Brześć Kujawski Szczegóły
Akty prawne 07.03.2017 uchwała Nr 8/307/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Tuberozy w Osielsku Szczegóły
Akty prawne 07.03.2017 uchwała Nr 8/306/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Płockiej w zakresie budowy ciągu rowerowego na odcinku od ul. Teligi do Ronda Ks. J. Popiełuszki we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 07.03.2017 uchwała Nr 8/303/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-048/16 Szczegóły
Akty prawne 07.03.2017 uchwała Nr 8/302/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia poręczenia Szczegóły
Akty prawne 07.03.2017 uchwała Nr 8/301/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2017, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-088/17) Szczegóły
Akty prawne 07.03.2017 uchwała Nr 8/300/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach nie należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-087/17) Szczegóły
Akty prawne 07.03.2017 uchwała Nr 8/299/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: projekty obejmujące wsparcie procesu umiędzynarodowienia sieci przedsiębiorstw, w szczególności klastrów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-086/17) Szczegóły
Akty prawne 07.03.2017 uchwała Nr 8/298/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu związanej z promocją terenów inwestycyjnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-085/17) Szczegóły
Akty prawne 07.03.2017 uchwała Nr 8/297/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego dla grup przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-084/17) Szczegóły
Akty prawne 07.03.2017 uchwała Nr 8/296/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-083/17) Szczegóły
Akty prawne 07.03.2017 uchwała Nr 8/295/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP nieposiadających doświadczenia w prowadzeniu prac B+R, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-082/17) Szczegóły
Akty prawne 07.03.2017 uchwała Nr 7/293/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Udział chóru TIBI MARIAE w Festiwalu Roma Music Festival w Rzymie Szczegóły
« 1 2 988 989 990 991 992 1 331 1 332 »