Petycja OR-II-P.1510.2.1.2017 dotycząca wyznaczenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław w okolicach skrzyżowania ul. Żnińskiej z ul. Mostową w Barcinie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian