Pismo Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie jednolitego pliku kontrolnego (JPK) oraz przekazywania w formie elektronicznej rejestru VAT

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian