Polityka terytorialna województwa kujawsko-pomorskiego 2014-2020

Ostateczny dokument dotyczący polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 zostanie przygotowany po przyjęciu Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian