Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zostały określone w ustawie z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352 z późn. zm.) – dalej upwisp oraz w wewnętrznej regulacji tut. Urzędu:

– Zarządzenie Nr 62/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania, będących w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu dostępnej pod adresem:

http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/zarzadzenie-nr-622017-marszalka-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-z-dnia-9-listopada-2017-r-w-sprawie-ustalenia-zasad-udostepniania-i-przekazywania-informacji-sektora-publicznego-w-celu-ich-ponowneg/

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian