Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

Adres:
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 1
86-005 Białe Błota

NIP: 554-03-09-229
KRS: 0000121056
strona www: http://plb.pl/
strona BIP: http://www.bip.plb.pl/

Realizacja obowiązku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami:

Uchwała nr 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Białych Błotach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.

Uchwała nr 19/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Białych Błotach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 9/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca § 3 ust. 2 uchwały nr 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

Uchwała nr 11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca § 4 uchwały nr 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian