porządek obrad VIII sesji Sejmiku WK-P – 24 czerwca 2019 r.

Porządek obrad

VIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 24 czerwca 2019 r.

 1. Otwarcie sesji – początek 11:00 w sali im. Władysława Raczkiewicza (nr 215) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z VI i VII sesji sejmiku.

 1. Informacja z pracy sejmiku województwa – przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
 2. Informacja z pracy zarządu województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2018 – przedstawia dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Adam Szponka.
 4. Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych w województwie kujawsko-pomorskim za lata 2014-2018 – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 5. Raport z realizacji strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ w 2018 r. – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 6. Raport ze stanu realizacji „Planu Zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” za rok 2018 – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 – projekt zarządu województwa – druk nr 92/19.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019 – projekt zarządu województwa – druk nr 93/19.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego – projekt zarządu województwa – druk nr 46/19.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – projekt zarządu województwa – druk nr 89/19.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski – projekt zarządu województwa – druk nr 59/19.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Izbica Kujawska – projekt zarządu województwa – druk nr 90/19.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa Biskupia – projekt zarządu województwa – druk nr 91/19.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2018 r. – projekt zarządu województwa – druk nr 60/19.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego – projekt zarządu województwa – druk nr 87/19.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – projekt zarządu województwa – druk nr 58/19.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – projekt zarządu województwa – druk nr 86/19.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego – projekt zarządu województwa – druk nr 88/19.
 19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zamiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy – projekt zarządu województwa – druk nr 53/19.
 20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu – projekt zarządu województwa – druk nr 54/19.
 21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu – projekt zarządu województwa – druk nr 55/19.
 22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu statutu Muzeum Archeologicznego w Biskupinie – projekt zarządu województwa – druk nr 61/19.
 23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu zmian statutu Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu – projekt zarządu województwa – druk nr 62/19.
 24. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu zmian statutu Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku – projekt zarządu województwa – druk nr 63/19.
 25. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Inowrocławiu i jej likwidacji – projekt zarządu województwa – druk nr 56/19.
 26. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Toruniu i jej likwidacji – projekt zarządu województwa – druk nr 57/19.
 27. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie założenia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu i włączenia go do Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu – projekt zarządu województwa – druk nr 44/19.
 28. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie założenia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu i włączenia go do Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu – projekt zarządu województwa – druk nr 45/19.
 29. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 64/19 (Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu).
 30. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 65/19 (Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu).
 31. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 66/19 (Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy).
 32. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 67/19 (Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy).
 33. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 68/19 (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku).
 34. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 69/19 (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku).
 35. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 70/19 (Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy).
 36. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 71/19 (Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy).
 37. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 72/19 (Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy).
 38. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 73/19 (Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy).
 39. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 74/19 (Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy).
 40. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 75/19 (Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy).
 41. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 76/19 (Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu).
 42. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 77/19 (Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu).
 43. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 78/19 (Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy).
 44. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 79/19 (Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy).
 45. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 80/19 (Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy).
 46. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 81/19 (Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy).
 47. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 82/19 (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy).
 48. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 83/19 (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy).
 49. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 84/19 (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu).
 50. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 85/19 (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu).
 51. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 52. Interpelacje i zapytania radnych.
 53. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 54. Wolne głosy i wnioski.
 55. Zamknięcie sesji.

 

– materiały dostępne również na stronie: www.sejmik.kujawsko-pomorskie.pl; zakładka: sesje

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian