porządek obrad XLII sesji Sejmiku WK-P – 19 marca 2018 r.

Porządek obrad

XLII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 19 marca 2018 r.

 1. Otwarcie sesji – początek godz. 1000, sala 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z XLI sesji Sejmiku.

 1. Informacja z pracy Sejmiku Województwa – przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
 2. Informacja z pracy Zarządu Województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Raport z wykonania w 2017 roku „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2017-2020” – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 4. Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych w województwie kujawsko-pomorskim za lata 2014-2017 – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania – projekt Zarządu Województwa – druk nr 28/18.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2017 r. – projekt Zarządu Województwa – druk nr 29/18.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz – projekt Zarządu Województwa – druk nr 30/18.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz – projekt Zarządu Województwa – druk nr 31/18.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018 – projekt Zarządu Województwa – druk nr 32/18.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe – projekt Zarządu Województwa – druk nr 12/18.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 33/18.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 37/18.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich – projekt Zarządu Województwa – druk nr 38/18.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego – projekt Zarządu Województwa – druk nr 39/18.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły – projekt Zarządu Województwa – druk nr 34/18.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie – projekt Zarządu Województwa – druk nr 35/18.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi – projekt Zarządu Województwa – druk nr 36/18.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – projekt Zarządu Województwa – druk nr 40/18 (dot. „Inwestycje Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”).
 19. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 20. Interpelacje i zapytania Radnych.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 22. Wolne głosy i wnioski.
 23. Zamknięcie sesji.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian