porządek obrad XLVII sesji Sejmiku WK-P – 25 czerwca 2018 r.

Porządek obrad

XLVII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 25 czerwca 2018 r.

 1. Otwarcie sesji – początek godz. 1000, sala 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z XLV i XLVI sesji Sejmiku.

 1. Informacja z pracy sejmiku województwa – przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
 2. Informacja z pracy zarządu województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Raport z realizacji strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ w 2017 r.– przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.*
 4. Informacja nt. realizacji w zakresie I grupy Kujawsko-Pomorskiego Planu Spójności  Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020 finansowanych z RPO – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego za rok 2017 – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 – projekt zarządu województwa – druk nr 83/18.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018 – projekt zarządu województwa – druk nr 84/18.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Spółki „Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o.” – projekt zarządu województwa – druk nr 86/18.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gąsawa – projekt zarządu województwa – druk nr 85/18.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski – projekt zarządu województwa – druk nr 81/18.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2017 r. – projekt zarządu województwa – druk nr 78/18.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt zarządu województwa – druk nr 76/18.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt zarządu województwa – druk nr 77/18.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt zarządu województwa – druk nr 79/18.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu – projekt zarządu województwa – druk nr 80/18.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku – projekt zarządu województwa – druk nr 74/18.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem – projekt zarządu województwa – druk nr 72/18.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej – projekt zarządu województwa – druk nr 82/18.
 19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2018/2019 do 2022/2023 – projekt zarządu województwa – druk nr 75/18.
 20. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 21. Interpelacje i zapytania Radnych.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 23. Wolne głosy i wnioski.
 24. Zamknięcie sesji.

 

*materiał zostanie przekazany w terminie późniejszym

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian