porządek obrad XXXV sesji Sejmiku WK-P – 28 sierpnia 2017 r.

Porządek obrad

XXXV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 28 sierpnia 2017 r.

 1. Otwarcie sesji – początek godz. 1000, sala 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Sejmiku.

 1. Informacja z pracy Sejmiku Województwa – przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
 2. Informacja z pracy Zarządu Województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 r. – przedstawia Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Jerzy Kasprzak.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nazwy Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 87/17.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nazwy Technikum Masażu dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 98/17.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018 – projekt Zarządu Województwa – druk nr 96/17.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” – projekt Zarządu Województwa – druk nr 97/17.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Izbica Kujawska – projekt Zarządu Województwa – druk nr 99/17.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 86/17.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 88/17.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Sanatorium Uzdrowiskowemu „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. – projekt Zarządu Województwa – druk nr 91/17.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów – projekt Zarządu Województwa – druk nr 89/17.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ulicy Seminaryjnej 3-5 – projekt Zarządu Województwa – druk nr 95/17.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia ich do kategorii drogi powiatowej – projekt Zarządu Województwa – druk nr 90/17.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 93/17.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej – projekt Zarządu Województwa – druk nr 94/17.
 17. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 18. Interpelacje i zapytania Radnych.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 20. Wolne głosy i wnioski.
 21. Zamknięcie sesji.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian